Program PowerMatrix 

se vyznačuje maximálním spojením s Ruskou vědou - od převratných vědeckých objevů, až po vysoce technologickou výrobu a inovační marketingové schéma. Všechny preparáty, poskytované naším systémem, jsou plodem mnohaleté, usilovné a tvrdé práce vynikajících vědců z několika vědeckých skupin, které byly vybrány na základě vysoké konkurence. Historie vývoje většiny z nich má v ruské vědě své kořeny. Některé statistické studie naznačují, že každý čtvrtý vědec na světě byl zástupcem sovětské vědy. I když se celkový počet vědců v zemi samozřejmě výrazně snížil, přesto v poslední době potenciál ruské vědy znovu roste. V bývalém Sovětském svazu byla vytvořena mimořádně silná základna, která s pomocí dnešních moderních technologií a informačních funkcí umožňuje přinést na trh produkty, které budí údiv a důvěru v budoucnost této země a krajanů. Preparáty PowerMatrix se po právu nachází v řadě tohoto vývoje. Jejich základy byly položeny ještě sovětskými vědci, ale produkty samotné byly dál průběžně "dolaďovány" k dnešní dokonalosti a pro širokou veřejnost jsou dostupné až teď. Vrátit stav mládí a zdraví na tak dlouho, jak jen to je možné, s použitím vlastních tělesných zdrojů – to je opravdu jedinečná šance pro každého, a to vše díky novým objevům vědců společnosti Imperium.

Energo-informační preparáty

"Vodo… s tebou se nám navrací síly, s kterými jsme se již loučili. Z tvé milosti v nás opět počínají prýštit vysušené prameny našeho srdce. Ty jsi největším bohatstvím světa…“          De Saint Exupéry 

Voda jako zdroj života už v dřívějších dobách přitahovala lidský rozum, neboť nic tak člověka nevzrušuje, jako život sám. S vodou je spojeno vše živé na planetě. Podle mínění ruského vědce V. I. Vernadského se voda biosféry jeví jako samostatný, otevřený systém, udržující existenci života na Zemi. Všechny živé organismy v sobě mají 70 – 90% vody. Nejvíce vody má člověk v mozku – 90%, asi 81% v krvi a 75% ve svalech. Kůže a játra obsahují 70% vody, a v kostech jí je asi 20%. Obsah vody převyšuje obsah jakékoliv látky v organismu průměrně milionkrát. Voda je nejrozšířenější a nejobvyklejší součást přírody, se kterou se člověk setkává denně po celý život – nejdůležitější a nejneobyčejnější ze všeho, co věda zná. Voda je velmi neobvyklá i z hlediska fyzikálně- chemických vlastností a má nejvíc anomálií.

První, nejvíce ohromující vlastnost vody spočívá v tom, že je jedinečnou látkou na naší planetě, která se v obvyklých podmínkách teploty a tlaku vyskytuje ve všech skupenstvích: tuhém, kapalném i plynném. Voda má výjimečně vysokou tepelnou jímavost ve srovnání s jinými kapalnými i pevnými těly – 4,18 J. Proto v noci, a také při přechodu z léta do zimy, voda chladne pomalu. Ve dne nebo při přechodu zimy do léta se také pomalu ohřívá, a tím se stává regulátorem teploty na zeměkouli. Jiná zvláštnost vody je neobyčejně vysoká skrytá teplota odpařování i tání, tzn. množství tepla, které je zapotřebí ke změně skupenství vody. Například skrytá teplota odpařování u vody je téměř 8krát větší, než u lihu, a u tání je to více než 27krát.. Naprosto nečekanou anomálií vody je její bod zamrzání a varu. Chceme-li se podívat na spojení vodíku s jinými prvky: sírou, selenem, tellurem – zpozorujeme tyto zákonitosti: čím vyšší je bod zamrzání, tím vyšší je i bod tání. 

 

Kontakt